Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.


Předseda a manažer OS ČUS Kutná Hora z.s.

Vladimír Šturm
+420 725 807 396
cus.kh@seznam.cz


Činnost SCS je podporovánaČinnost SCS je podporována MŠMT.

Kontaktní údaje

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČO: 63840804


Činnost sdružených TJ/SK Činnost SCS je podporována MŠMT.
je podporována dotací
z Programu VIII – 2017

Seznam podporovaných TJ/SK

Na mapě

Aktuality

Svolání valné hromady. (publikováno 1. 3. 2019)
V souladu se stanovami Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s., svolává výkonný výbor valnou hromadu na úterý 26. března 2019 - od 17:00 hod. Jednání se uskuteční ve Vzdělávacím a školícím centru, v I. patře budovy OS ČUS, Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora.
Zde najdete pozvánku s návrhem programu VH, Jednací řád, Volební řád, Delegační lístky a formuláře pro návrh kandidátů.

>> archiv aktualitOS ČUS Kutná Hora z.s.

OS ČUS Kutná Hora z.s. je samostatný právní subjekt, spolek. Na území okresu sdružuje sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS Kutná Hora z.s. má svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov. Více se můžete dočíst pod záložkou "Informace".

Služby pro SK, TJ v okrese

OS ČUS na okresní úrovni plní roli servisního centra sportu, zajišťuje odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Dobrovolným funkcionářům poskytujeme administrativní zázemí, podporu, poradenství a servis v ekonomických i právních činnostech SK/TJ. Více informací zde.

 


O nás a další informace

Níže se můžete podrobněji dočíst další informace o nás a našich službách, podívat se na aktuální i minulá čísla zpravodaje ČUS, prohlédnout si nabídku pojištění ČUS a dalších služeb nebo zjistit, jak se stát členem.

 


O nás, služby pro SK, TJ a svazy v okrese

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s. je samostatný právní subjekt, spolek. Na území okresu sdružuje sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS má svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov. Pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty plní v rámci projektu Servisních center sportu významnou roli v poskytování potřebných služeb a zastupování prostředí vůči místním samosprávám. Mezi poskytované služby patří administrace a poradenství v oblasti dotací, poradenská činnost v záležitostech zákonných povinností a fungování SK/TJ jako zapsaných spolků, případně ekonomické služby. Pro organizační články sdružených republikových sportovních svazů - okresní sportovní svazy - vytváří potřebné podmínky pro práci.

Servisní centrum sportu, jehož roli na okresní úrovni plní okresní sdružení ČUS, zajišťuje odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Poskytuje administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (kancelář s počítačem, připojením k internetu, kopírku, tiskárnu a scanner, dále zasedací místnost pro valné hromady a další jednání s kapacitou cca 60 míst s videoprojektorem a připojením k internetu), podporu, poradenství a servis v ekonomických a právních činnostech SK/TJ – při vedení účetnictví, vyúčtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, žádosti a vyúčtování grantových programů, investičních dotací, daňové poradenství, apod. Pro podporu této činnosti pořádá potřebná školení a semináře na aktuální téma. Informace o konkrétní nabídce služeb získáte na uvedených kontaktech.

Dokumenty: Stanovy Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s.

 


Zpravodaj ČUS

Zpravodaj ČUS je vydáván pouze v elektronické podobě a navazuje na tištěný časopis vydávaný ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia a.s. Distribuci do jednotlivých SK/TJ zajišťují regionální – okresní sdružení ČUS elektronickou cestou. Dostupný je vždy na internetových stránkách ČUS. S výjimkou prázdnin vychází v každém měsíci v rozsahu kolem 20 stránek. Je určen všem subjektům sdruženým v České unii sportu. Základním zaměřením zpravodaje je operativně seznamovat co nejširší tělovýchovné hnutí se zásadními rozhodnutími orgánů ČUS, publikovat obecné legislativní, ekonomické a jiné normy, včetně komentářů, zveřejňovat a vysvětlovat přijaté vnitřní normy ČUS a vytvářet prostor k diskusi o otázkách současnosti i perspektivy ČUS. Náplní měsíčníku jsou také informace z prostředí sportovních center ČUS, Antidopingového výboru a jiných sportovních organizací.

Aktuální i minulá čísla Zpravodaje ČUS jsou dostupné zde.

 


Nabídka pojištění a dalších služeb

Česká unie sportu zajišťuje nebo zprostředkovává svým členům (členy jsou podle Stanov ČUS základní organizační články, tedy sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a národní sportovní svazy) a fyzickým osobám v nich sdružených pojištění kolektivními nebo rámcovými smlouvami:

 • Cestovní pojištění včetně rozšíření na účast na sportovních soutěžích
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti trenérů
 • Pojištění majetku a odpovědnosti SK/TJ


 • Česká unie sportu nabízí možnost studia na Vyšší odborné škole České unie sportu s.r.o., poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista. Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého, španělského a ruského jazyka.

  Můžete také využít sportovní středisk ČUS Sportovní centrum Nymburk, Lyžařský areál Zadov, Plavecký stadion Podolí a Harrachov.

   


  Jak se stát členem

  O podmínkách přijetí TJ/SK a o vzniku členství v ČUS se můžete podrobněji informovat zde.

   


  Orgány OS ČUS Kutná Hora z.s.

  Mezi orgány okresního sdružení patří podle stanov Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s. valná hromada jako orgán nejvyšší, výkonný výbor jako orgán výkonný, předseda jako orgán statutární a kontrolní komise jako orgán kontrolní.

  Valná hromada, statutární orgán


  Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS, je složená ze statutárních zástupců (popřípadě jiných pověřených zástupců) členských subjektů OS ČUS. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

  Statutárním orgánem OS ČUS je předseda, který zastupuje samostatně OS ČUS, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

  Výkonný výbor


  Vladimír Šturm - předseda OS, statutární zástupce
  Ing. Dušan Roubíček - místopředseda OS
  Zdeněk Čáp - člen VV
  Ing. Tomáš Morawski - člen VV
  Mgr. Karel Ptáček - člen VV
  Miloš Rajdl - člen VV
  Mgr. Václav Vondra - člen VV
  Simona Zvolánková - člen VV
  Ing. Arch. Pavel Železný - člen VV

  Kontrolní komise


  Jaroslav Matějka - předseda KK
  Mgr. Petra Menšíková - člen KK
  Karla Fialová - člen KK


   


  Kontaktujte nás

  Adresa:

  Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
  Čáslavská 199,
  284 01 Kutná Hora
  ukázat na mapě

  Úřední hodiny

  Pondělí:9 - 15
  Úterý: 9 - 15
  Středa:9 - 18
  Čtvrtek:9 - 15
  Pátek:9 - 13
     
  Návštěva mimo úřední dobu je možná po předchozí telefonické domluvě.

  Kontakt

  předseda: 725 807 396
  ekonomika: 702 022 228
  cus.kh@seznam.cz
     
     
     
  počítadlo.abz.cz

  Copyright © Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.