ÿ

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.


Předseda a manažer OS ČUS Kutná Hora z.s.

Vladimír Šturm
+420 725 807 396
cus.kh@seznam.cz


Činnost SCS a sdružených TJ/SK je podporována z dotací Národní sportovní agentury

Činnost SCS je podporována NSA.

Kontaktní údaje

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
Čáslavská 199, 284 01 Kutná Hora
IČO: 63840804


Na mapě

Aktuality

Festival sportu Kutná Hora 2024 (21.5.2024)
Festival sportu Kutná Hora 2024 se bude konat 13.9. – 14.9.2024, podrobnosti a další informace najdete na webových stránkách https://www.festivalsportukh.cz/.

     

Sportuj s námi v roce 2024 – smlouvy a výše příspěvku (21.5.2024)
K dotazům k programu Sportuj s námi 2024 sdělujeme, že projednání přidělení příspěvku na vybrané akce proběhlo na zasedání Výkonného výboru ČUS 14. 5. 2024. Po tomto zasedání obdrží ty SK-TJ, které již uskutečnily své akce, od OS ČUS v Kutné Hoře k podepsání smlouvy k přidělenému příspěvku, které pak budou po podpisu odeslány ČUS do Prahy a následně SK-TJ obdrží finanční prostředky. Ostatní SK-TJ smlouvy k podpisu obdrží vždy po konání akce. Přehled vybraných sportovních akcí v okresu Kutná Hora najdete zde.

Rada Středočeského kraje schválila návrh žádostí v oblasti sportu 2024 (21.5.2024)
Celkem 58 milionů korun rozdělí letos Středočeský kraj na podporu sportovních a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže, celý článek si můžete přečíst zde. Rada projednala návrh na rozdělení dotací, definitivně ho bude schvalovat zastupitelstvo. Návrh s jednotlivými projekty si můžete prohlédnout zde.

     

Sportovec Středočeského kraje za rok 2023 (21.5.2024)
V Kralupech nad Vltavou byly slavnostně vyhlášeny výsledky ankety Sportovec Středočeského kraje. Vítězem v hlavní kategorii „Nejlepší sportovec“ se stal kladenský atlet Matěj Krsek. Fotografie ze slavnostního vyhlášení a výsledky dalších kategorií ankety si můžete prohlédnout v tomto článku.

     

Rozhodnutí o stanovení poměru snížení dotace (21.5.2024)
NSA zveřejnila Rozhodnutí o stanovení poměru snížení výše dotace v rámci výzvy Můj Klub 2024 - poměr snížení dotace je 0,98.

     >> archiv aktualitOS ČUS Kutná Hora z.s.

OS ČUS Kutná Hora z.s. je samostatný právní subjekt, spolek. Na území okresu sdružuje sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS Kutná Hora z.s. má svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov. Více se můžete dočíst pod záložkou "Informace".

Služby pro SK, TJ v okrese

Servisní centrum ČUS Kutná Hora zajišťuje odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Dobrovolným funkcionářům poskytujeme administrativní zázemí, podporu, poradenství a servis v ekonomických i právních činnostech SK/TJ. Více informací zde.

 


O nás a další informace

Níže se můžete podrobněji dočíst další informace o nás a našich službách, podívat se na aktuální i minulá čísla zpravodaje ČUS, prohlédnout si nabídku pojištění ČUS a dalších služeb nebo zjistit, jak se stát členem.

 


O nás, služby pro SK, TJ a svazy v okrese

Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s. je samostatný právní subjekt, spolek. Na území okresu sdružuje sportovní kluby a tělovýchovné jednoty (samostatné právní subjekty), které se dobrovolně přihlásí. OS ČUS má svoji majetkovou odpovědnost a to podle znění svých vlastních stanov. Pro sdružené SK/TJ, okresní sportovní svazy, i další sportovní subjekty plní v rámci projektu Servisních center sportu významnou roli v poskytování potřebných služeb a zastupování prostředí vůči místním samosprávám. Mezi poskytované služby patří administrace a poradenství v oblasti dotací, poradenská činnost v záležitostech zákonných povinností a fungování SK/TJ jako zapsaných spolků, případně ekonomické služby. Pro organizační články sdružených republikových sportovních svazů - okresní sportovní svazy - vytváří potřebné podmínky pro práci.

Servisní centrum sportu zajišťuje odborný servis pro SK/TJ a vytváří potřebné podmínky pro okresní sportovní svazy, které v okrese organizují základní sportovní soutěže pro mládež i dospělé. Poskytuje administrativní zázemí dobrovolným funkcionářům (kancelář s počítačem, připojením k internetu, kopírku, tiskárnu a scanner, dále zasedací místnost pro valné hromady a další jednání s kapacitou cca 60 míst s videoprojektorem a připojením k internetu), podporu, poradenství a servis v ekonomických a právních činnostech SK/TJ – při vedení účetnictví, vyúčtování státních prostředků na provoz a údržbu sportovišť, žádosti a vyúčtování grantových programů, investičních dotací, daňové poradenství, apod. Pro podporu této činnosti pořádá potřebná školení a semináře na aktuální téma. Informace o konkrétní nabídce služeb získáte na uvedených kontaktech.

Dokumenty: Stanovy Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s.

 


Zpravodaj ČUS

Zpravodaj ČUS je vydáván pouze v elektronické podobě a navazuje na tištěný časopis vydávaný ve spolupráci s Nakladatelstvím Olympia a.s. Distribuci do jednotlivých SK/TJ zajišťují regionální – okresní sdružení ČUS elektronickou cestou. Dostupný je vždy na internetových stránkách ČUS. S výjimkou prázdnin vychází v každém měsíci v rozsahu kolem 20 stránek. Je určen všem subjektům sdruženým v České unii sportu. Základním zaměřením zpravodaje je operativně seznamovat co nejširší tělovýchovné hnutí se zásadními rozhodnutími orgánů ČUS, publikovat obecné legislativní, ekonomické a jiné normy, včetně komentářů, zveřejňovat a vysvětlovat přijaté vnitřní normy ČUS a vytvářet prostor k diskusi o otázkách současnosti i perspektivy ČUS. Náplní měsíčníku jsou také informace z prostředí sportovních center ČUS, Antidopingového výboru a jiných sportovních organizací.

Aktuální i minulá čísla Zpravodaje ČUS jsou dostupné zde.

 


Nabídka pojištění a dalších služeb

Česká unie sportu zajišťuje nebo zprostředkovává svým členům (členy jsou podle Stanov ČUS základní organizační články, tedy sportovní kluby a tělovýchovné jednoty a národní sportovní svazy) a fyzickým osobám v nich sdružených pojištění kolektivními nebo rámcovými smlouvami:

 • Cestovní pojištění včetně rozšíření na účast na sportovních soutěžích
 • Úrazové pojištění
 • Pojištění odpovědnosti trenérů
 • Pojištění majetku a odpovědnosti SK/TJ


 • Česká unie sportu nabízí možnost studia na Vyšší odborné škole České unie sportu s.r.o., poskytuje vzdělání v oboru Management sportu a v oboru Wellness specialista. Studium v obou oborech je tříleté, zakončené absolutoriem a je možno jej studovat v denní i kombinované formě. Studium obsahuje teoretickou i praktickou stránku. Teoretické znalosti se studenti učí aplikovat v povinné praxi, která je přidanou hodnotou studia na VOŠ. Výuka v obou oborech je doplněna o intenzivní výuku cizích jazyků, kdy si každý student může zvolit z anglického, německého, španělského a ruského jazyka.

  Můžete také využít sportovní středisk ČUS Sportovní centrum Nymburk, Lyžařský areál Zadov, Plavecký stadion Podolí a Harrachov.

   


  Jak se stát členem

  O podmínkách přijetí TJ/SK a o vzniku členství v ČUS se můžete podrobněji informovat zde.

   


  Orgány OS ČUS Kutná Hora z.s.

  Mezi orgány okresního sdružení patří podle stanov Okresního sdružení ČUS Kutná Hora z.s. valná hromada jako orgán nejvyšší, výkonný výbor jako orgán výkonný, předseda jako orgán statutární a kontrolní komise jako orgán kontrolní.

  Valná hromada, statutární orgán


  Valná hromada je nejvyšším orgánem OS ČUS, je složená ze statutárních zástupců (popřípadě jiných pověřených zástupců) členských subjektů OS ČUS. Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát ročně.

  Statutárním orgánem OS ČUS je předseda, který zastupuje samostatně OS ČUS, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a výkonného výboru.

  Výkonný výbor


  Vladimír Šturm - předseda OS, statutární zástupce
  Ing. Dušan Roubíček - místopředseda
  Zdeněk Čáp - člen VV
  Michal Procházka - člen VV
  Mgr. Karel Ptáček - člen VV
  Iva Šandová - členka VV
  Lenka Šturmová - členka VV
  Mgr. Václav Vondra - člen VV
  Simona Zvolánková - členka VV

  Kontrolní komise


  Jaroslav Matějka - předseda KK
  Jitka Brachovcová - členka KK
  Ivana Mrázková - členka KK


   


  Kontaktujte nás

  Adresa:

  Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.
  Čáslavská 199,
  284 01 Kutná Hora
  ukázat na mapě

  Úřední hodiny

  Pondělí:9 - 15
  Úterý: 9 - 15
  Středa:9 - 18
  Čtvrtek:9 - 15
  Pátek:9 - 13
     
  Návštěva mimo úřední dobu je možná po předchozí telefonické domluvě.

  Kontakt

  předseda: 725 807 396, cus.kh@seznam.cz
  ekonomika: sandova.cus.kh@seznam.cz
  Servisní centrum sportu: scs.kh@seznam.cz
     
  nebo nám napište na náš Facebook
     

  Copyright © Okresní sdružení ČUS Kutná Hora z.s.